Kurumsal


Kuruluş

Temelleri 1951 yılında, gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan
E. Özgörkey Grubu, makina-motor ithalatı, satış-pazarlaması, ev ve büro mobilyaları üretimi ve satışı gibi sektörlerde faaliyet gösterdikten sonra 1968-1998 yılları arasında Ege ve Akdeniz bölgelerinde The Coca - Cola Company ürünlerinin üretim, satış, pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirmiştir.

E. Özgörkey Grubu, tarım, gıda, otomotiv, turizm, otelcilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grup içecek sektöründe faaliyet gösterdiği 30 yıllık deneyimini, dondurulmuş gıda alanına taşıyarak, 1998 yılında Torbalı’da  Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adı altında yapılandırdığı dondurulmuş gıda tesisini iki yıldan az bir süre içerisinde tamamlayarak, 2000 yılında faaliyete geçirmiştir. Sebze-meyve üretiminin büyük bölümünü İngiltere ve Fransa başta olmak üzere AB ülkelerinden Japonya’ya uzanan geniş bir alana ihraç eden Özgörkey Gıda, Türkiye’de FEAST markalı ürünleri ile “food service” ve “fast food” sektörlerinin önde gelen prestijli isimlerine hizmet vermektedir.

Halen otel, restoran, “food service” kanallarında bulunan FEAST, patates, sebze, unlu mamuller ve kaplamalı ürünleri ile 2008 yılı başında ulusal perakende sektörüne girmiştir.

[Yukarı]


Tesisler

Feast’in 1.000.000 m² arazi üzerinde 85.000 m² kapalı alana sahip olan tesisi, yılda 100.000 ton patates, sebze – meyve, unlu mamul ve kaplamalı ürün işleme kapasitesine sahiptir.

Türkiye'nin en büyük entegre dondurulmuş gıda tesisi olan Özgörkey Gıda’nın soğuk hava depolarında 30.000 ton paketlenmiş ürün stoklanabilir. Tesis bünyesinde 2006 yılında faaliyete geçen tamamı bilgisayar kontrollü hammadde depoları ise 30.000 ton hammadde stoklama kapasitesine sahiptir.

Modern tesiste, hammadde kabulden depolamaya kadar üretimin her kademesinde, hijyen ve kalitenin ön planda tutulduğu, bilgisayar ağı ile kontrol edilen bir sistem yaratılmıştır. Uzman kadrosu ile zirai alanda araştırma ve uygulamaları yürüten Öztar A.Ş, Özgörkey Gıda’ya en kaliteli hammaddeyi sağlamak amacıyla sözleşmeli ekim, sürdürülebilir tarım, İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ve EurepGap standartlarındaki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Feast, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm müşterileri için koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile ürün ve hizmetlerini  tüketicisine sunmaktadır.

[Yukarı]


Feast’in Misyonu ve Vizyonu

Feast, köklü sınai geçmişinden aldığı deneyim ile ulusal gıda sektöründe lider, uluslararası faaliyetlerde söz sahibi olma misyonunu taşır.

Tüm çalışanları olarak esas aldığı ilkeler, kalite politikasına temel oluşturur.

Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayacak kaliteli ve güvenli ürünler üretirken en etkili hizmeti verebilmek için;

 • Müşterinin sürekli değişen, gelişen beklenti ve taleplerini karşılamak, en yüksek kalite normlarına uygun ürün ve hizmet üretmek için, tüm faaliyet alanlarında iyileştirme, geliştirme ve büyümeyi sürekli kılmayı,
 • Çalışanlarının kişisel becerilerini arttıracak uygun çalışma ortamları oluşturarak, onların kalite yönetim sistemine katılım ve desteklerini sağlamayı,
 • Ürün ve üretim kalitesi ile uyumlu eğitim ve denetimlerle tedarikçilerine kalite bilincini yerleştirmeyi,
 • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmayı ve çevreyi korumayı,
 • Kurumsal kimlik anlayışını tüm çalışanlarına benimsetmeyi, meslek ahlakını en yüksek değerlerde tutarak devamlılığını sağlamayı,
 • İnsan sağlığını koruyup, güvence altına almak için yüksek teknolojiyi kullanarak azami hijyen kuralları çerçevesinde üretim yapmayı,

görev edinmiştir.

[Yukarı]


Çevre Politikası

Feast tesislerinin temelleri, orta ve uzun vadeli yatırımlar dikkate alınarak atılmıştır. Biyolojik arıtma tesisi, yatırım alanlarına ayrılacak arazi büyüklüğü, elektrik ve yakıt ihtiyacını karşılayacak trafo ve tank kapasiteleri, su depoları, peyzaj düzenlemeleri, işletme içinde ve dışındaki yolların bağlantıları, çalışanlara ait yemekhane, soyunma odaları, dinlenme mekanları ve spor tesisleri gibi sosyal alanlar şirket henüz kuruluş aşamasındayken planlanmıştır.

Feast, 2003 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Valiliği'nin ortaklaşa vermiş olduğu, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 55 büyük ölçekli sanayi şirketinin başvurduğu Ege Bölgesi Çevre Ödülü'nü almıştır.

[Yukarı]


Kalite Güvencesi

Feast Kalite Güvence Departmanı’nda, Hammadde, Proses Kontrol, Mikrobiyoloji ve Son Ürün Laboratuvarları  olmak üzere toplam 4 laboratuvar ve Ar-Ge birimi bulunmaktadır.

Yüksek kalite ve müşteri memnuniyetini sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kalite Güvence Departmanı, üretimin tüm aşamalarını titizlikle kontrol etmekte, yapılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle en kaliteli ürünün müşterilerimize ulaşmasını sağlamaktadır.

Hammadde temininden itibaren tüketicinin sağlığını güvence altına alan bir gıda üretim teknolojisini kullanarak, bu konuda ortaya çıkabilecek tehlikeleri önceden önlemek amacıyla ISO 22000, British Retail Consortium (BRC) (Ingiliz Tüketici Birliği) ve ISO 9001-2000 kalite güvence sistemlerini kurmuştur.

Kalite Belgeleri

Feast tesisleri ISO 9001:2000, ISO 22000 ve BRC FOOD belgelerine sahiptir.

ISO 9001ISO 2200BRC FOOD

[Yukarı]


Ar-Ge

Ar-Ge birimi, müşteri beklentilerini  göz önünde  bulundurarak yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri takip etmekte, yaptığı araştırmalarla en iyi, en uygun ve en çeşitli ürünleri tüketicisine sunmak için ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

[Yukarı]


GMO ve Pestisit Politikamız

Son yıllarda ülkemiz kamuoyunda da gıda güvenliği ile ilgili ciddi kaygılar yaşanmaya başlamıştır. Çevre kirliliği yanında tarımsal ilaç ve kimyasal kullanımı gıda zincirinde önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Beslenmede arzulanan sağlıklı ve güvenli gıdayı pazardan basit bir şekilde temin etmek giderek imkansız hale gelmiştir. Ancak iyi bir sistem kurmak ve yasalarda belirtilen kurallara uyulmak suretiyle güvenli gıda üretimi yapılabilir.

Güvenli gıda sunabilmek için şirket olarak  neler yapıyoruz?

Bu amaçla şirketimizde sözleşmeli tarım yapılmaktadır ve ‘İyi Tarım Uygulamaları’ çerçevesinde çiftçi kayıtları tutulmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları’, genetik modifiye olmaksızın üretilen sebze – meyve ürünlerinde çiftçiler ile yakın ve koordineli çalışmayı gerektirmektedir.

Uygulanan zirai ilacın ticari ismi, uygulama tarihi ve uygulama dozu kayıt altına alınmakta, hasat tarihi, bu kayıtlar kontrol edilerek teknik ekip tarafından belirlenmektedir.

Tarımsal üretim sürecinde; tohum seçiminden başlayarak, fide, ekim-dikim, yetiştirme, hasat ve taşıma aşamalarında bir koordinasyon içinde en uygun metotlar seçilmekte, tohumdan hasada kadar kontrol ve kayıt altında tutulmaktadır.

Ülkemizde GMO’lu ürünlerin yetiştirilmelerine izin verilmemektedir. Sadece deneme amaçlı kontrollü tarla denemeleri yapılmaktadır. Öztar, GMO’lu tohum kullanmamakta ve tohum alınan firmalardan GMO olmadığına dair taahhütname almaktadır.

Gıda sanayisinde işlenecek hammaddelerde, ekonomik randımana ve spesifikasyonlarda belirtilen kaliteye ulaşmak için gerekli en az miktardaki kimyasal (pestisit) kullanılmaktadır. Pestisit etiketlerinde  tavsiye edilen maksimum miktarlarla karşılaştırma yapılarak uygulama sayısı ve / veya miktarı azaltılmaktadır.
En az uygulama miktarları ile en az kalıntıya neden olacak ürünler / malzemeler seçilmektedir.

 • İlaçlama sonrası bekleme süresine uyulmakta ve gereğinde ilk hasat aralığı uzatılmaktadır.
 • Değişimli kimyasal programı kullanılmaktadır.
 • Çabuk bozunan(degrade) kimyasal ürünler seçilmektedir.
 • Tarım Bakanlığı yönerge ve tebliğlerine uyulmaktadır.
 • Zirai kadromuz pestisit uygulamaları konusunda sertifika almıştır.
 • Dönem dönem çiftçi toplantıları düzenlenerek çiftçi eğitimi yapılmaktadır.

[Yukarı]


Tarım ve Üretim Felsefemiz

Feast, hedeflediği yüksek kaliteli üretimin, kaliteli hammadde temini ile başladığının bilincindedir. Bu yüzden kuruluşundan itibaren tarıma büyük önem vermiştir. Deneyimli ziraat mühendisleri ve teknisyenlerinden oluşan Feast Ziraat Ekibi, Türkiye’nin en büyük ziraat ekibi olup, çiftçileriyle devamlı işbirliği halinde çalışır. Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’nden fabrikaya kaliteli hammadde akışı yıl boyunca sürer. Çalıştığı çiftçileri sadece bir tedarikçi değil, şirketin iş ortağı olarak gören anlayışa sahiptir.

Feast, doğal dengeler ile uyumlu, doğanın işleyişini örnek alan bir felsefeyle üretim yapar. Patates ve diğer ürünler için gerekli olan dengeli gübreleme ile ‘yüksek verim’ ve ‘en kaliteli ürün’ü elde etmek için çalışır. Bilindiği gibi, dengeli gübreleme, ürünün lezzetini, depolama ve dayanıklılığını artırır.

Feast, yurdumuzun coğrafi ve iklim özelliğinin sağladığı avantajları değerlendirerek, sekiz ayrı yörede gerçekleştirdiği planlı üretimlerle yılın altı ayı patates hammaddesini doğrudan tarladan fabrikaya getirerek işler; yılın dört ayında ise yeni inşa edilen patates hammadde deposunda depoladığı hammaddeden üretim yapar, atmosfer kontrollü patates hammadde deposu sayesinde patates hammaddesini kalitesini muhafaza edecek şekilde saklar. Otomatik havalandırma, nemlendirme, soğutma ve ısıtma sistemine sahip olan bu depo  en son teknoloji ile çalışmakta olup, depolama alanında Türkiye’nin en  büyük kapasiteli tesisidir.

Feast, fabrikaya en yakın mesafede sözleşmeli tarım sistemi ile sebze üreterek en kısa sürede fabrikaya ulaştırmakta, İyi Tarım Uygulamaları ile modern tarım tekniklerini kullanarak üretim yapmaktadır. Çiftçileri tohum, fide, gübre, zirai ilaç ve damla sulama sistemleri konularında desteklemektedir. Damla sulama sistemlerini teşvik etmekte, modern hasat makinelerini sebze üreticilerinin hizmetine sunarak Türk Tarımının modernleşmesinde en önde yer almaktadır. Ülkemizde ıspanak, fasulye ve bezelyede işçi kullanmadan tamamen makinalarla hasat yapabilen ilk ve tek firmadır.

İşlenilen ürünlerde, hem tarlada, hem de fabrikada işlenme verimi yüksek olan çeşitlerin bulunması ve yüksek kaliteli tohumluk üretilmesi için araştırma geliştirme amacıyla Öztar Tohumculuk’u kurmuştur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu" olarak tescil edilmiş olan şirketin sera ve laboratuvarlarında Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Patates Hammadde Deposu Yatırımı

Özgörkey Gıda, Avrupa’nın tek lokasyonda en büyük patates hammadde deposuna sahiptir. İzmir Torbalı’daki tesislerinde tamamı bilgisayar kontrollü 30.000 ton kapasiteli patates hammadde deposu ile kendi alanında öncüdür. Çok hassas tarımsal bir hammadde olan patatesler, önceki yıllarda Nevşehir yöresindeki mağaralarda, çuvallarda depolanır, hava koşullarından etkilenmemeleri için, battaniyelere sarılarak, fabrikamıza getirilirdi. Atmosfer kontrollu patates hammadde deposunun faaliyete geçmesi ile birlikte, patatesler uygun koşullarda depolanmaktadır. Bu hammaddelerden en kaliteli patates üretimi yapılmaktadır.

Soğuk Depolar Yatırımı

Tesis bünyesinde yer alan 30.000 ton paketlenmiş ürün stoklama kapasitesine sahip, -25 °C soğuk hava depolarına 2007 yılında eklenen yeni depolarla birlikte ürün depolama kapasitesi 30.000 tona ulaşmıştır. Türkiye’nin en büyük soğuk hava deposuna sahip olan Özgörkey Gıda depo kiralama hizmeti de sunmaktadır.

Tarımda Mekanizasyona Geçiş:

2007 yılında patates üretim kapasitesini iki katına çıkartan Özgörkey Gıda, tarım yatırımlarına da devam ederek yine geçtiğimiz sene içinde Türkiye’nin ilk bezelye hasat makinasını tarlalarda kullanmaya başlamıştır. Bu makina ile hasadı yapılan bezelyeler, çok kısa bir süre içinde dondurulmuş olarak soğuk hava depolarımıza alınabilmektedir. Bezelye hasat makinası sayesinde, çok kısa sürede en kaliteli bezelye üretimleri gerçekleştirilmektedir. 2008 yılından itibaren bezelyenin yanısıra fasulye ve ıspanak hasadını da makinalı olarak gerçekleştirmeye başlayan Özgörkey Gıda, bu sistemle tarladaki iş yükünü azaltırken, el değmeden üretim anlayışının öncülüğünü yürütmektedir. Tarımsal mekanizasyon yatırımlarına devam edilerek mümkün olan tüm ürünlerde mekanik hasat sistemine geçiş yapılması hedeflenmektedir.

[Yukarı]


Yurtiçi Faaliyetlerimiz

2000 yılında üretime başlayan, aynı yıl Feast markası ile dondurulmuş ürün yelpazesini endüstriyel kanal ile tanıştıran Özgörkey;

 • İç pazarda lider marka yaratmak ve sektörü düzenli dağıtım örgütlenmesi ile geliştirmek,
 • Müşteri odaklı pazarlama yaklaşımı ile kaliteli ürünler ve servis sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

hedefleri ile ticari yolculuğuna başlamıştır.

Özgörkey Gıda’nın ana markası olan Feast'in yanında, Feast Catering, Torpat ve Lezpat markaları da endüstriyel pazarı segmente etmek adına piyasadaki yerini almıştır.

Özgörkey Gıda, 2008 yılı başında Feast markalı patates, sebze, unlu mamül ve kaplamalı ürün çeşitleriyle perakende kanalına girmiştir. Bu kanalda da lider gıda markası olma hedefiyle yenilikçi çalışmalarına devam etmektedir.

Pazarlama Hedefi :

 • Pazarda dondurulmuş gıda bilincini yerleştirerek, lider bir gıda markası olmak,
 • Tüketici/müşteri istek ve gereksinimlerini belirleyerek, doğru ürünleri müşteri ve tüketicilere ulaştırmak,
 • Marka bilinirliğini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Tüketici ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.

Feast Satış Politikası :

Satış faaliyetlerini, iş ahlakı, üretkenlik ve müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirmek,

Girişimci ve yatırımcı ruh ile kurulan tesislerinde üretilen kaliteli ürünleri, etkin ve kaliteli dağıtım ağı ile müşterileriyle buluşturmak,

Kalite ve fiyat dengesinin devamlılığını sağlamak.

Dağıtım Kanallarımız :


Özgörkey, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iç pazar hizmetini iki ayrı kanaldan vermektedir:

Distribütörler


Özgörkey Distribütör Satış Kanalı, özel anlaşma ile bölgesel olarak seçilen distribütörleri aracılığı ile son nokta müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye genelinde bölgeleri belirlenmiş 42 adet distribütör bulunmaktadır. Özgörkey Gıda, tüm bayilerinin kendi depo ve araçlarına ait ısı bilgilerini, kapı açılma / kapanma sürelerini, araçların konumunu, hız bilgilerini ve izledikleri güzergahları harita üzerinden takip edebilmektedir.
Bayi listemize ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Özel Müşteriler

Özgörkey Ulusal Özel Müşteri Satış Kanalı, Türkiye genelinde merkezi satınalma yapan ulusal ve uluslararası firmaların Türkiye’deki operasyonlarına hizmet vermektedir. Türkiye genelinde toplu yemek sektöründe hizmet veren ulusal ve uluslararası güçlü firmalar, zincir oteller, tatil köyleri ‘Ulusal Özel Müşteri’ statüsünde yer almaktadır.

Burger King
Carrefour
Dominos Pizza
Ikea
Kaya Oteller Grubu
Macro Center
Magic Life
Metro
Migros  
Özdilek
Robinson
Real Hipermarketleri A.Ş.
Tansaş
Tesco Kipa

[Yukarı]


Dış Ticaret

Özgörkey A.Ş.'in, Uzak Doğu'dan A.B.D.'ye kadar olan bölgeye yayılan ihracat ağı, her geçen yıl içinde bölgesel anlamda genişleme ve miktarsal anlamda artış göstermektedir.

Şirketin, 2000 yılı Temmuz ayında başlayan üretim faaliyetlerini aynı yılın Kasım ayında gerçekleşen ilk ihracatı takip etmiştir. Özgörkey, 2002 yılı itibarı ile meyve-sebze üretiminin % 85'lik bölümünü ihraç etmektedir.

Müşteri odaklı satış anlayışıyla faaliyet gösteren Özgörkey, dış ticaret faaliyetlerini de aynı sistematik üzerine kurmuştur. Buna göre;

 • İhracata yönelik üretimini "müşteri ürün spesifikasyonları" doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
 • Endüstriyel bazda ürünlerini tedarik eden müşterileri ile yıllık kontratlar yapılmakta ve gerçekleştirilen sevkiyatlar tüm yıla dağıtılmaktadır. Bu sayede müşterilere depolama hizmeti de verilmektedir.
 • Özgörkey, Türkiye'de kontratlı tarımın öncüsü olan takip sistemi ile, ürünlerinin tarladan tüketiciye kadar izlenebilirliğini sağlamaktadır.

Artan ihracat satışlarının gereksinimi olarak 2003 yılı içerisinde üretim hattı sayısı ve buna bağlı olarak üretim kapasitesini arttıran Özgörkey; bu kapasite artırımları sonucunda doğan depolama ihtiyacını da karşılayacak ek depo yatırımını tamamlayarak, -25 C'de 20.000 ton bitmiş ürün depolama kapasitesine ulaşmıştır. Tesis bünyesinde 2006 yılında faaliyete geçen tamamı bilgisayar kontrollü hammadde depoları 30.000 ton hammadde stoklama kapasitesine sahiptir. 20.000 ton kapasiteli -25 C soğuk hava depoları ise 2007 yılı içerisinde eklenen yeni soğuk hava depolarıyla birlikte 30.000 ton ürün depolama kapasitesine ulaşmıştır.

Yurtdışı müşteriler ile irtibat sağlamanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilen fuarlar, Özgörkey tarafından da potansiyel ve mevcut müşteri ilişkilerinde önemli bir yöntem olarak kabul edilmiştir.

Her yıl dönüşümlü olarak gerçekleşen ve dünyanın en büyük gıda fuarları olarak kabul gören Paris SIAL ve Köln ANUGA fuarları'na, 2000 yılından bu yana stand kurulum organizasyonu ile Dondurulmuş Gıda Bölümü'nde bireysel katılım gerçekleştirilmektedir.

Özgörkey'in, ziyaretçi veya bireysel katılımcı olarak iştirakte bulunduğu diğer fuarlar;

İngiltere - IFE Yunanistan - Agrotica
Japonya - Foodex Almanya - Intercool
A.B.D. - Fancy Food  

"Kaliteli ürün üretmek misyonu çerçevesinde, ileri teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar ve yeniliği hedefleyen dinamik kadromuz , bugün gerçekleştirmiş olduğumuz ve gelecekte de artacağına inandığımız başarılarımızın kaynağını oluşturmaktadır."

İhracat Yapılan Ülkeler

Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Danimarka
Fransa
Finlandiya
Hollanda
İrlanda Cumhuriyeti
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
K.K.T.C.
Kanada
Özbekistan
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda
Yunanistan

[Yukarı]

Neden Dondurulmus
tarifler
Patatesin Oykusu
Bezelyenin Oykusu
Feast Toplu Tuketim